ورود به سامانه
* پست الکترونیکی تان را وارد نمایید .
* فرمت پست الکترونیکی وارد شده نادرست میباشد
* کلمه عبور را وارد نمایید .
* پست الکترونیکی یا کلمه عبور صحیح نمیباشد .
* حاصل عبارت امنیتی را وارد نمایید .
* حاصل عبارت امنیتی نادرست میباشد .
* ورودی نامعتبر بیش از حد مجاز ، حساب کاربری شما به مدت زمان محدودی مسدود گردید .
قبلا ثبت نام نکرده اید؟ ثبت نام در سامانه
مشاوره
لطفا پرسش خود را به صورت واضح بیان نمایید .
پاسخ ما به پست الکترونیکی شما ارسال خواهد شد .
*پست الکترونیکی تان را وارد نمایید
*متن پرسش تان را وارد نمایید
برگزاری دوره کارگاه فشرده آیلتس ب.ظ 14:0 - 1397/3/29
برگزاری دوره کارگاه یک روزه (WRITING (TASK 1 ق.ظ 9:0 - 1396/6/24
برگزاری دوره کارگاه یک روزه (WRITING (TASK 2 ب.ظ 14:0 - 1396/6/23
برگزاری دوره کارگاه یک روزه (WRITING (TASK 1 AT آیلتس ب.ظ 14:0 - 1396/6/24
برگزاری دوره کارگاه یک روزه (WRITING (TASK 1 GT آیلتس ق.ظ 9:0 - 1396/6/24
برگزاری دوره کارگاه یک روزه WRITING آیلتس ب.ظ 14:0 - 1396/6/23
برگزاری دوره کارگاه یک روزه SPEAKING آیلتس ب.ظ 14:0 - 1396/6/10
برگزاری دوره کارگاه یک روزه LISTENING آیلتس ب.ظ 14:0 - 1396/6/9
برگزاری دوره کارگاه یک روزه READING آیلتس ب.ظ 14:0 - 1396/6/3
برگزاری دوره کارگاه رایگان ایده پردازی آیلتس ب.ظ 15:0 - 1396/4/22
برگزاری آزمون آزمون آزمایشی رایگان (LISTENING & READING) ب.ظ 18:0 - 1396/5/2
برگزاری دوره کارگاه رایگان ایده پردازی آیلتس ب.ظ 15:0 - 1396/4/22
برگزاری آزمون برگزاری آزمون رایگان ماک ( READING & LISTENING) ب.ظ 18:0 - 1396/4/12
برگزاری آزمون آزمون آزمایشی رایگان ب.ظ 18:0 - 1396/3/31
برگزاری دوره دوره غیرحضوری 1396 ق.ظ 0:0 - 1396/2/23
برگزاری دوره کارگاه فوق فشرده آیلتس ق.ظ 8:30 - 1396/1/22
برگزاری آزمون آزمون آزمایشی آیلتس دوره 154 ق.ظ 9:0 - 1396/1/18
برگزاری دوره دوره غیرحضوری کامل ق.ظ 0:0 - 1396/2/1

شرکت در آزمون آنلاین