ورود به سامانه
* پست الکترونیکی تان را وارد نمایید .
* فرمت پست الکترونیکی وارد شده نادرست میباشد
* کلمه عبور را وارد نمایید .
* پست الکترونیکی یا کلمه عبور صحیح نمیباشد .
* حاصل عبارت امنیتی را وارد نمایید .
* حاصل عبارت امنیتی نادرست میباشد .
* ورودی نامعتبر بیش از حد مجاز ، حساب کاربری شما به مدت زمان محدودی مسدود گردید .
قبلا ثبت نام نکرده اید؟ ثبت نام در سامانه
مشاوره
لطفا پرسش خود را به صورت واضح بیان نمایید .
پاسخ ما به پست الکترونیکی شما ارسال خواهد شد .
*پست الکترونیکی تان را وارد نمایید
*متن پرسش تان را وارد نمایید
33
گروه آیلتس پردیس
6
3 دقیقه
متوسط
ق.ظ 9:0 1397/5/3 شرکت در آزمون
32
گروه آیلتس پردیس
12
6 دقیقه
متوسط
ق.ظ 9:45 1397/5/1 شرکت در آزمون
31
گروه آیلتس پردیس
12
6 دقیقه
متوسط
ق.ظ 9:45 1397/4/30 شرکت در آزمون
30
گروه آیلتس پردیس
12
6 دقیقه
متوسط
ب.ظ 16:45 1397/4/27 شرکت در آزمون
29
گروه آیلتس پردیس
12
6 دقیقه
متوسط
ق.ظ 10:30 1397/4/25 شرکت در آزمون
29
گروه آیلتس پردیس
12
6 دقیقه
متوسط
ق.ظ 10:15 1397/4/25 شرکت در آزمون
28
گروه آیلتس پردیس
12
6 دقیقه
متوسط
ق.ظ 8:55 1397/4/23 شرکت در آزمون
27
گروه آیلتس پردیس
12
6 دقیقه
متوسط
ق.ظ 9:15 1397/4/20 شرکت در آزمون
26
گروه آیلتس پردیس
12
6 دقیقه
متوسط
ق.ظ 10:6 1397/4/16 شرکت در آزمون
25
گروه آیلتس پردیس
12
6 دقیقه
متوسط
ق.ظ 9:5 1397/4/13 شرکت در آزمون
24
گروه آیلتس پردیس
12
6 دقیقه
متوسط
ق.ظ 10:15 1397/4/11 شرکت در آزمون
23
گروه آیلتس پردیس
12
6 دقیقه
متوسط
ق.ظ 9:51 1397/4/9 شرکت در آزمون
22
گروه آیلتس پردیس
12
6 دقیقه
متوسط
ق.ظ 8:42 1397/4/6 شرکت در آزمون
21
گروه آیلتس پردیس
12
6 دقیقه
متوسط
ق.ظ 9:40 1397/4/4 شرکت در آزمون
20
گروه آیلتس پردیس
12
6 دقیقه
متوسط
ق.ظ 10:0 1397/4/2 شرکت در آزمون
19
گروه آیلتس پردیس
12
6 دقیقه
متوسط
ق.ظ 9:30 1397/3/30 شرکت در آزمون
18
گروه آیلتس پردیس
12
6 دقیقه
متوسط
ق.ظ 10:0 1397/3/28 شرکت در آزمون
17
گروه آیلتس پردیس
12
6 دقیقه
متوسط
ق.ظ 10:0 1397/3/23 شرکت در آزمون
16
گروه آیلتس پردیس
12
6 دقیقه
متوسط
ق.ظ 9:0 1397/3/21 شرکت در آزمون
15
گروه آیلتس پردیس
12
6 دقیقه
متوسط
ق.ظ 9:0 1397/3/19 شرکت در آزمون
14
گروه آیلتس پردیس
12
6 دقیقه
متوسط
ق.ظ 9:0 1397/3/12 شرکت در آزمون
13
گروه آیلتس پردیس
12
6 دقیقه
متوسط
ق.ظ 9:0 1397/3/9 شرکت در آزمون
12
گروه آیلتس پردیس
12
6 دقیقه
متوسط
ق.ظ 9:0 1397/3/7 شرکت در آزمون
11
گروه آیلتس پردیس
12
6 دقیقه
متوسط
ق.ظ 9:41 1397/3/5 شرکت در آزمون
10
گروه آموزشی پردیس
12
6 دقیقه
متوسط
ق.ظ 10:45 1397/2/31 شرکت در آزمون

شرکت در آزمون آنلاین