ورود به سامانه
* پست الکترونیکی تان را وارد نمایید .
* فرمت پست الکترونیکی وارد شده نادرست میباشد
* کلمه عبور را وارد نمایید .
* پست الکترونیکی یا کلمه عبور صحیح نمیباشد .
* حاصل عبارت امنیتی را وارد نمایید .
* حاصل عبارت امنیتی نادرست میباشد .
* ورودی نامعتبر بیش از حد مجاز ، حساب کاربری شما به مدت زمان محدودی مسدود گردید .
قبلا ثبت نام نکرده اید؟ ثبت نام در سامانه
مشاوره
لطفا پرسش خود را به صورت واضح بیان نمایید .
پاسخ ما به پست الکترونیکی شما ارسال خواهد شد .
*پست الکترونیکی تان را وارد نمایید
*متن پرسش تان را وارد نمایید
TEST 15
PARDIS IELTS CENTER
5
3 دقیقه
فوق دشوار
ق.ظ 10:57 1395/10/28 شرکت در آزمون
TEST 14
PARDIS IELTS CENTER
5
3 دقیقه
فوق دشوار
ق.ظ 10:45 1395/10/18 شرکت در آزمون
TEST 13
PARDIS IELTS CENTER
5
3 دقیقه
فوق دشوار
ق.ظ 9:47 1395/10/11 شرکت در آزمون
TEST 12
PARDIS IELTS CENTER
5
3 دقیقه
فوق دشوار
ب.ظ 15:20 1395/10/4 شرکت در آزمون
TEST 11
PARDIS IELTS CENTER
5
3 دقیقه
فوق دشوار
ق.ظ 10:1 1395/9/29 شرکت در آزمون
TEST 10
PARDIS IELTS CENTER
5
3 دقیقه
فوق دشوار
ق.ظ 8:49 1395/9/28 شرکت در آزمون
TEST 9
PARDIS IELTS CENTER
6
3 دقیقه
فوق دشوار
ق.ظ 9:19 1395/9/24 شرکت در آزمون
TEST8
PARDIS IELTS CENTER
5
3 دقیقه
فوق دشوار
ق.ظ 9:17 1395/9/22 شرکت در آزمون
TEST 7
PARDIS IELTS CENTER
6
3 دقیقه
فوق دشوار
ق.ظ 9:11 1395/9/21 شرکت در آزمون
TEST 6
PARDIS IELTS CENTER
5
3 دقیقه
فوق دشوار
ق.ظ 9:0 1395/9/20 شرکت در آزمون
TEST 5
PARDIS IELTS CENTER
5
3 دقیقه
فوق دشوار
ق.ظ 9:18 1395/9/18 شرکت در آزمون
TEST 4
PARDIS IELTS CENTER
6
3 دقیقه
فوق دشوار
ق.ظ 9:51 1395/9/17 شرکت در آزمون
TEST 3
PARDIS IELTS CENTER
6
3 دقیقه
فوق دشوار
ق.ظ 9:10 1395/9/16 شرکت در آزمون
TEST 2
PARDIS IELTS CENTER
5
3 دقیقه
فوق دشوار
ب.ظ 14:35 1395/9/15 شرکت در آزمون
TEST 1
PARDIS IELTS CENTER
6
3 دقیقه
فوق دشوار
ب.ظ 14:18 1395/9/13 شرکت در آزمون

شرکت در آزمون آنلاین