ورود به سامانه
* پست الکترونیکی تان را وارد نمایید .
* فرمت پست الکترونیکی وارد شده نادرست میباشد
* کلمه عبور را وارد نمایید .
* پست الکترونیکی یا کلمه عبور صحیح نمیباشد .
* حاصل عبارت امنیتی را وارد نمایید .
* حاصل عبارت امنیتی نادرست میباشد .
* ورودی نامعتبر بیش از حد مجاز ، حساب کاربری شما به مدت زمان محدودی مسدود گردید .
قبلا ثبت نام نکرده اید؟ ثبت نام در سامانه
مشاوره
لطفا پرسش خود را به صورت واضح بیان نمایید .
پاسخ ما به پست الکترونیکی شما ارسال خواهد شد .
*پست الکترونیکی تان را وارد نمایید
*متن پرسش تان را وارد نمایید
Advanced 10
گروه آیلتس پردیس
15
10 دقیقه
دشوار
ب.ظ 18:37 1395/4/20 شرکت در آزمون
Advanced 9
گروه آیلتس پردیس
15
10 دقیقه
دشوار
ب.ظ 17:4 1395/4/20 شرکت در آزمون
Advanced 8
گروه آیلتس پردیس
15
10 دقیقه
دشوار
ق.ظ 9:40 1395/4/19 شرکت در آزمون
Advanced 7
گروه آیلتس پردیس
15
10 دقیقه
دشوار
ق.ظ 12:41 1395/2/3 شرکت در آزمون
Advanced 6
گروه آیلتس پردیس
15
10 دقیقه
دشوار
ق.ظ 12:13 1395/2/3 شرکت در آزمون
Advanced 5
گروه آیلتس پردیس
15
10 دقیقه
دشوار
ق.ظ 11:53 1395/1/25 شرکت در آزمون
Advanced 4
گروه آیلتس پردیس
15
10 دقیقه
دشوار
ب.ظ 14:47 1395/1/24 شرکت در آزمون
Advanced 3
گروه آیلتس پردیس
15
10 دقیقه
دشوار
ق.ظ 10:38 1395/1/24 شرکت در آزمون
Advanced 2
گروه آیلتس پردیس
15
10 دقیقه
دشوار
ق.ظ 11:21 1395/1/23 شرکت در آزمون
Advanced 1
گروه آیلتس پردیس
15
10 دقیقه
دشوار
ق.ظ 10:28 1395/1/23 شرکت در آزمون

شرکت در آزمون آنلاین