ورود به سامانه
* پست الکترونیکی تان را وارد نمایید .
* فرمت پست الکترونیکی وارد شده نادرست میباشد
* کلمه عبور را وارد نمایید .
* پست الکترونیکی یا کلمه عبور صحیح نمیباشد .
* حاصل عبارت امنیتی را وارد نمایید .
* حاصل عبارت امنیتی نادرست میباشد .
* ورودی نامعتبر بیش از حد مجاز ، حساب کاربری شما به مدت زمان محدودی مسدود گردید .
قبلا ثبت نام نکرده اید؟ ثبت نام در سامانه
مشاوره
لطفا پرسش خود را به صورت واضح بیان نمایید .
پاسخ ما به پست الکترونیکی شما ارسال خواهد شد .
*پست الکترونیکی تان را وارد نمایید
*متن پرسش تان را وارد نمایید
19
گروه آیلتس پردیس دانش
12
6 دقیقه
فوق دشوار
ق.ظ 9:35 1397/6/21 شرکت در آزمون
18
گروه آیلتس پردیس
12
6 دقیقه
فوق دشوار
ب.ظ 15:53 1397/6/19 شرکت در آزمون
17
گروه آیلتس پردیس
12
6 دقیقه
فوق دشوار
ق.ظ 9:15 1397/6/14 شرکت در آزمون
16
گروه آیلتس پردیس
12
6 دقیقه
فوق دشوار
ق.ظ 10:0 1397/6/12 شرکت در آزمون
15
گروه آیلتس پردیس
12
6 دقیقه
فوق دشوار
ب.ظ 16:0 1397/6/10 شرکت در آزمون
14
'گروه آیلتس پردیس
12
6 دقیقه
فوق دشوار
ق.ظ 8:44 1397/6/7 شرکت در آزمون
13
گروه آیلتس پردیس
12
6 دقیقه
فوق دشوار
ق.ظ 8:50 1397/6/5 شرکت در آزمون
12
گروه آیلتس پردیس
12
6 دقیقه
فوق دشوار
ق.ظ 10:0 1397/6/3 شرکت در آزمون
11
گروه آیلتس پردیس
12
6 دقیقه
فوق دشوار
ق.ظ 8:45 1397/5/29 شرکت در آزمون
10
گروه آیلتس پردیس
12
6 دقیقه
فوق دشوار
ق.ظ 9:22 1397/5/27 شرکت در آزمون
9
گروه آیلتس پردیس
12
6 دقیقه
فوق دشوار
ق.ظ 9:15 1397/5/24 شرکت در آزمون
8
گروه آیلتس پردیس
12
6 دقیقه
فوق دشوار
ق.ظ 9:10 1397/5/22 شرکت در آزمون
7
گروه آیلتس پردیس
12
6 دقیقه
فوق دشوار
ب.ظ 13:50 1397/5/20 شرکت در آزمون
6
گروه آیلتس پردیس
12
6 دقیقه
فوق دشوار
ق.ظ 10:3 1397/5/17 شرکت در آزمون
5
گروه آیلتس پردیس
12
6 دقیقه
فوق دشوار
ق.ظ 11:50 1397/5/15 شرکت در آزمون
4
گروه آیلتس پردیس
12
6 دقیقه
فوق دشوار
ق.ظ 9:50 1397/5/13 شرکت در آزمون
3
گروه آیلتس پردیس
12
6 دقیقه
فوق دشوار
ق.ظ 9:15 1397/5/10 شرکت در آزمون
2
12
6 دقیقه
فوق دشوار
ق.ظ 9:15 1397/5/8 شرکت در آزمون
1
گروه آیلتس پردیس
12
6 دقیقه
فوق دشوار
ق.ظ 9:28 1397/5/6 شرکت در آزمون

شرکت در آزمون آنلاین