ورود به سامانه
* پست الکترونیکی تان را وارد نمایید .
* فرمت پست الکترونیکی وارد شده نادرست میباشد
* کلمه عبور را وارد نمایید .
* پست الکترونیکی یا کلمه عبور صحیح نمیباشد .
* حاصل عبارت امنیتی را وارد نمایید .
* حاصل عبارت امنیتی نادرست میباشد .
* ورودی نامعتبر بیش از حد مجاز ، حساب کاربری شما به مدت زمان محدودی مسدود گردید .
قبلا ثبت نام نکرده اید؟ ثبت نام در سامانه
مشاوره
لطفا پرسش خود را به صورت واضح بیان نمایید .
پاسخ ما به پست الکترونیکی شما ارسال خواهد شد .
*پست الکترونیکی تان را وارد نمایید
*متن پرسش تان را وارد نمایید
INTERMEDIATE 15
15
7 دقیقه
متوسط
ب.ظ 15:40 1397/2/11 شرکت در آزمون
INTERMEDIATE 14
گروه آیلتس پردیس
15
7 دقیقه
متوسط
ب.ظ 15:27 1397/2/8 شرکت در آزمون
INTERMEDIATE13
گروه آیلتس پردیس
15
7 دقیقه
متوسط
ق.ظ 11:38 1397/2/5 شرکت در آزمون
IELTS VOC. INTERMEDIATE 12
گروه آیلتس پردیس
15
7 دقیقه
متوسط
ق.ظ 12:55 1397/1/28 شرکت در آزمون
IElTS VOC. INTERMEDIATE 11
گروه آیلتس پردیس
15
7 دقیقه
متوسط
ب.ظ 23:9 1396/12/19 شرکت در آزمون
IELTS VOC. INTERMEDIATE 10
گروه آیلتس پردیس
15
7 دقیقه
متوسط
ب.ظ 15:44 1394/10/18 شرکت در آزمون
IELTS VOC. INTERMEDIATE 9
گروه آیلتس پردیس
15
7 دقیقه
متوسط
ب.ظ 15:43 1394/10/18 شرکت در آزمون
IELTS VOC. INTERMEDIATE 8
گروه آیلتس پردیس
15
7 دقیقه
متوسط
ب.ظ 15:42 1394/10/18 شرکت در آزمون
IELTS VOC. INTERMEDIATE 7
گروه آیلتس پردیس
15
7 دقیقه
متوسط
ب.ظ 15:41 1394/10/18 شرکت در آزمون
IELTS VOC. INTERMEDIATE 6
گروه آیلتس پردیس
15
7 دقیقه
متوسط
ب.ظ 15:39 1394/10/18 شرکت در آزمون
IELTS VOC. INTERMEDIATE 5
گروه آیلتس پردیس
15
7 دقیقه
متوسط
ب.ظ 15:38 1394/10/15 شرکت در آزمون
IELTS VOC. INTERMEDIATE 4
گروه آیلتس پردیس
15
7 دقیقه
متوسط
ب.ظ 15:37 1394/10/15 شرکت در آزمون
IELTS VOC. INTERMEDIATE 3
گروه آیلتس پردیس
15
7 دقیقه
متوسط
ب.ظ 15:30 1394/10/15 شرکت در آزمون
IELTS VOC. INTERMEDIATE 2
گروه آیلتس پردیس
15
7 دقیقه
متوسط
ب.ظ 13:58 1394/10/15 شرکت در آزمون
IELTS VOC. INTERMEDIATE 1
گروه آیلتس پردیس
15
7 دقیقه
متوسط
ق.ظ 12:52 1394/10/15 شرکت در آزمون

شرکت در آزمون آنلاین