ورود به سامانه
* پست الکترونیکی تان را وارد نمایید .
* فرمت پست الکترونیکی وارد شده نادرست میباشد
* کلمه عبور را وارد نمایید .
* پست الکترونیکی یا کلمه عبور صحیح نمیباشد .
* حاصل عبارت امنیتی را وارد نمایید .
* حاصل عبارت امنیتی نادرست میباشد .
* ورودی نامعتبر بیش از حد مجاز ، حساب کاربری شما به مدت زمان محدودی مسدود گردید .
قبلا ثبت نام نکرده اید؟ ثبت نام در سامانه
مشاوره
لطفا پرسش خود را به صورت واضح بیان نمایید .
پاسخ ما به پست الکترونیکی شما ارسال خواهد شد .
*پست الکترونیکی تان را وارد نمایید
*متن پرسش تان را وارد نمایید
نام و نام خانوادگی عنوان آزمون سطح آزمون نمره داوطلب پایه آزمون رتبه تاریخ آزمون
Zohre Maghsoudi Maghsoudi INTERMEDIATE 14 متوسط 15 1 1 ب.ظ 13:20:41 - 1397/2/10
Pedram Ardakani IELTS VOC. INTERMEDIATE 12 دشوار 14 1 2 ب.ظ 22:45:33 - 1397/1/29
aa bb INTERMEDIATE 14 متوسط 13 1 3 ب.ظ 14:8:0 - 1397/2/21
aa bb IELTS VOC. INTERMEDIATE 8 متوسط 13 1 4 ب.ظ 13:17:1 - 1397/2/21
مهتاب رضوي IELTS VOC. INTERMEDIATE 12 دشوار 12 1 5 ب.ظ 20:37:0 - 1397/2/5
Zohre Maghsoudi Maghsoudi IELTS VOC. INTERMEDIATE 12 دشوار 12 1 6 ب.ظ 13:51:30 - 1397/2/4
aa bb INTERMEDIATE 15 متوسط 12 1 7 ب.ظ 14:2:41 - 1397/2/21
maryam khodadadi 02 متوسط 12 1 8 ب.ظ 14:36:8 - 1397/2/18
Mahnaz Ghomeshi IELTS VOC. INTERMEDIATE 12 دشوار 11 1 9 ب.ظ 20:56:15 - 1397/2/7
دياردخت راحمي IELTS VOC. INTERMEDIATE 12 دشوار 11 1 10 ب.ظ 19:33:4 - 1397/2/1
somy az IELTS VOC. INTERMEDIATE 12 دشوار 11 1 11 ق.ظ 11:18:50 - 1397/1/31
مينا رحمان زاده INTERMEDIATE 14 متوسط 11 1 12 ق.ظ 12:57:1 - 1397/2/18
maryam khodadadi 01 متوسط 11 1 13 ب.ظ 14:31:22 - 1397/2/18
Zohre Maghsoudi Maghsoudi Business 1 دشوار 10 1 14 ب.ظ 13:44:54 - 1397/2/10
ابوذر خاتم بخش IELTS VOC. INTERMEDIATE 12 دشوار 10 1 15 ب.ظ 19:32:37 - 1397/2/5
نگ موسی IELTS VOC. INTERMEDIATE 12 دشوار 10 1 16 ق.ظ 10:28:51 - 1397/1/30
مریم سروری INTERMEDIATE 14 متوسط 10 1 17 ق.ظ 4:25:40 - 1397/2/18
mostafa soltani IELTS VOC. INTERMEDIATE 3 متوسط 10 1 18 ق.ظ 9:44:32 - 1397/2/10
سعید ایران نژاد Ielts Grammar Intermediate 1 متوسط 10 1 19 ب.ظ 19:31:54 - 1396/11/10
سید علی اکبر زمانی Ielts Grammar Intermediate 1 متوسط 10 1 20 ب.ظ 16:56:59 - 1396/11/5
maryam khodadadi 03 متوسط 10 1 21 ب.ظ 14:37:56 - 1397/2/18
سارا حیدرلکی Ielts grammar intermediate 4 modal verbs متوسط 10 1 22 ق.ظ 11:6:58 - 1397/2/11
مهرداد استادپور TEST 3 دشوار 9 1 23 ب.ظ 17:16:43 - 1397/2/23
سیده مریم حسینی کاردر TEST 3 دشوار 9 1 24 ب.ظ 14:3:22 - 1397/2/23
Mohammad Paknahad TEST 3 دشوار 9 1 25 ق.ظ 12:50:21 - 1397/2/10
الهام نیک روش IELTS VOC. INTERMEDIATE 12 دشوار 9 1 26 ق.ظ 7:57:54 - 1397/2/6
مهدی حسنی IELTS VOC. INTERMEDIATE 12 دشوار 9 1 27 ب.ظ 15:22:35 - 1397/1/29
مجتبي عليخان نيا IELTS VOC. INTERMEDIATE 12 دشوار 9 1 28 ب.ظ 14:18:43 - 1397/1/29
aa bb INTERMEDIATE13 متوسط 9 1 29 ب.ظ 14:17:43 - 1397/2/21
aa bb IELTS VOC. INTERMEDIATE 12 متوسط 9 1 30 ب.ظ 13:24:22 - 1397/2/21
Mahtab Namdari Ielts Grammar Intermediate 1 متوسط 9 1 31 ب.ظ 18:33:50 - 1396/11/11
لیلا فراهانی Ielts Grammar Intermediate 1 متوسط 9 1 32 ق.ظ 0:3:57 - 1396/11/10
امير عطوفیان Ielts Grammar Intermediate 1 متوسط 9 1 33 ب.ظ 21:54:6 - 1396/11/8
مریم مهرابی Ielts Grammar Intermediate 1 متوسط 9 1 34 ق.ظ 10:45:0 - 1396/11/6
aa bb INTERMEDIATE 15 متوسط 9 1 35 ق.ظ 10:0:45 - 1397/2/21
narges ya Ielts grammar intermediate 4 modal verbs متوسط 9 1 36 ب.ظ 14:30:32 - 1397/2/19
Zohreh Maghsoudi Ielts grammar intermediate 4 modal verbs متوسط 9 1 37 ق.ظ 12:12:19 - 1397/2/16
مسعود محمدی Collocation 4. Environment متوسط 9 1 38 ب.ظ 17:12:46 - 1397/2/15
mahsa razavi INTERMEDIATE13 متوسط 9 1 39 ب.ظ 15:36:46 - 1397/2/5
نگار رجبی TEST 3 دشوار 8 1 40 ب.ظ 13:22:7 - 1397/2/27

شرکت در آزمون آنلاین